PRECIS Historik

PRECIS grundades 1990. Branschen hade börjat växa, utbildningar i området etablerades och allt fler företag etablerades. Föreningens första ordförande var Göran Sjöberg, som också var initiativtagare till att PRECIS grundades. När PRECIS bildats kunde man nämligen redan samma år väljas in i den redan då etablerade internationella organisationen för bransch­föreningar inom PR-branschen, ICCO, International Communications Consultancy Organisa­tion. Detta sågs som en viktig markör för den snabbväxande branschens tyngd och trovärdig­het.

Föreningen var de första åren öppen för alla företag inom branschen. Såväl de stora bolagen som enmansföretag var medlemmar. Efter några år minskade dock intressegemenskapen mellan de stora företagen och de mindre. En lägsta gräns för omsättning sattes för medlems­företagen i PRECIS och de mindre företagen lämnade PRECIS. Det skapade möjlighet till bättre utbyte och dialog för medlemmarna i PRECIS och för föreningen att mer kraftfullt driva gemensamma frågor.  

PRECIS har fortsatt engagerat sig i ICCO, och PRECIS styrelses ordförande har en plats i ICCO:s styrelse. 2003 påverkade PRECIS de internationella etiska reglerna genom att det så kallade Stockholm Charter antogs av ICCO, ett etiskt regelverk som fortfarande används internationellt.

2004 startade Spinn, Sveriges största tävling inom PR. Tävlingen var de första åren framför allt inriktad på marknads-PR, men har över tid breddat och utökat antalet kategorier. Spinn är fortfarande ett viktigt fönster för att visa värdet i de tjänster PRECIS medlemsföretag kan erbjuda.

Viktiga frågor för PRECIS har sedan starten varit branschens anseende, att säkerställa att det finns ett tydligt etiskt regelverk, att visa på värdet av de tjänster som medlemsföretagen er­bjuder och att föreningen är till nytta för dess medlemmar.

 

PRECIS tidigare ordföranden

Göran Sjöberg, Göran Sjöberg AB / 1990–1993

Hans Ingvar Hansson, Carta Relationskonsult 1993–1995

Mats Gullers, Gullers Grupp / 1995–1997

Peje Emilsson, Kreab / 1997–1999

Peter Forssman, Gullers Grupp / 1999-2001

Henry Rawet, GCI Rinfo / 2001-2003

Johan Bobert, Hill & Knowlton / 2003–2004

Bo Jansson, JKL (nuvarande Kekst CNC) / 2004–2007

Hans Gennerud, Gullers Grupp / 2007–2012

Anna-Karin Hedlund, Diplomat Communications / 2012–2015

Martin Petersson, Hallvarsson & Halvarsson / 2015–2019

Annika Sjöberg, Gullers Grupp / 2019–2022

Bli medlem

PRECIS är en öppen branschförening och välkomnar alla företag som motsvarar föreningens kriterier som nya medlemmar.

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*