Över 30 års erfarenhet

PRECIS grundades under en period när branschen växte med allt fler utbildningar och företag. År 1990 tog Göran Sjöberg initiativ till att bilda PRECIS och blev föreningens första ordförande. Viktiga frågor har sedan starten varit branschens anseende, att säkerställa att det finns ett tydligt etiskt regelverk, att visa på värdet av de tjänster som medlemsföretagen er­bjuder och att vara till nytta för medlemmarna.

Från bred till mer nischad förening
Föreningen var de första åren öppen för alla företag inom branschen. Såväl större bolag som enmansföretag var medlemmar. Efter några år minskade dock intressegemenskapen mellan de stora företagen och de mindre. En lägsta gräns för omsättning sattes och de mindre företagen lämnade PRECIS. Det skapade möjlighet till bättre utbyte och dialog för medlemmarna och för föreningen att mer kraftfullt driva gemensamma frågor.

Stort engagemang i ICCO
PRECIS har sedan starten engagerat sig i ICCO. Tidigt deltog PRECIS i arbetet med att införa internationella etiska regler. Regelverket, det så kallade Stockholm Charter, antogs 2003 av ICCO och gäller fortfarande.

PR-tävlingen Spinn
År 2004 startade PRECIS Spinn, vilket i dag är Sveriges största tävling inom PR. Tävlingen var de första åren framför allt inriktad på marknads-PR, men har över tid breddat och utökat antalet kategorier. Spinn är ett viktigt fönster för att visa värdet i de tjänster medlemsföretagen kan erbjuda.

Tidigare ordföranden:
Göran Sjöberg, Göran Sjöberg AB / 1990–1993
Hans Ingvar Hansson, Carta Relationskonsult 1993–1995
Mats Gullers, Gullers Grupp / 1995–1997
Peje Emilsson, Kreab / 1997–1999
Peter Forssman, Gullers Grupp / 1999-2001
Henry Rawet, GCI Rinfo / 2001-2003
Johan Bobert, Hill & Knowlton / 2003–2004
Bo Jansson, JKL (nuvarande Kekst CNC) / 2004–2007
Hans Gennerud, Gullers Grupp / 2007–2012
Anna-Karin Hedlund, Diplomat Communications / 2012–2015
Martin Petersson, Hallvarsson & Halvarsson / 2015–2019
Annika Sjöberg, Gullers Grupp / 2019–2022

Bli medlem

PRECIS är en öppen branschförening och välkomnar alla företag som motsvarar föreningens kriterier som nya medlemmar.

*” anger obligatoriska fält