Generell upphandling

En enkel guide för dig som planerar en formell upphandling av PR-konsulttjänster.

Denna guide beskriver en typ av upphandlingssituation där du som upphandlar, på ett mer formellt sätt vill jämföra olika PR-konsultföretag. Detta formella sätt att ordna en upphandling, det som internationellt i PR-konsultbranschen kallas en pitch, är inte ovanligt, men heller inte regel. Att utnyttja sina egna eller andras erfarenheter eller sitt eller andras kontaktnät för att mer informellt bilda sig en uppfattning om konsultföretagens inriktning och kompetens, är ett annat sätt.

Guiden är skriven som en vägledning för dig som av olika skäl vill göra en formell upphandling och den är baserad på vad de i PRECIS organiserade PR-konsultföretagen anser fungerar bra.
Guiden är inte speciellt anpassad för Lagen om Offentlig Upphandling, även om den syftar till samma sak som LOU – att få till smidiga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar av, i detta fall, PR-konsulttjänster.

bild-2

Bli medlem

PRECIS är en öppen branschförening och välkomnar alla företag som motsvarar föreningens kriterier som nya medlemmar.

Samtycke*

Vill du komma i kontakt med oss?