Så upphandlar du kommunikationstjänster

Vi har tagit fram en guide för dig som vill upphandla och jämföra olika PR-konsultföretag. Det är ett vanligt tillvägagångssätt och kallas också för pitch. Ett annat tillvägagångsätt är att använda egna eller andras erfarenheter eller kontaktnät för att mer informellt bilda sig en uppfattning om konsultföretagens inriktning och kompetens.

Guiden är skriven som en vägledning för dig som av olika skäl vill göra en formell upphandling och den är baserad på vad våra medlemsföretag anser fungerar bra. Guiden är inte anpassad efter lagen om offentlig upphandling (LOU), även om den syftar till samma sak – att få till smidiga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar.

bild-2

Bli medlem

PRECIS är en öppen branschförening och välkomnar alla företag som motsvarar föreningens kriterier som nya medlemmar.

*” anger obligatoriska fält

Vill du komma i kontakt med oss?