Vilka är vi?

Vi verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och är en samlingspunkt för kollegialt utbyte av gemensamma frågor.

Varje år anordnar vi styrelsemöten, vd-träffar och informationstillfällen för medlemmar och externa intressenter. Lyfter prioriterade frågor, så som riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på och regleringen av lobbying. Vi företräder branschen i det offentliga samtalet, tillhandahåller fakta och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen. Varje år arrangerar vi Spinn, Sveriges största PR-tävling.

bild-5
Kontakt

Anna-Karin Hedlund, generalsekreterare
tel +46 739 85 00 26