Tillsammans utvecklar vi branschen

Vi verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och är en samlingspunkt för kollegialt utbyte av gemensamma frågor. Varje år anordnar vi styrelsemöten, vd-träffar och informationstillfällen för medlemmar och externa intressenter. Vi lyfter för branschen prioriterade frågor, så som riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på och regleringen av lobbying. Vi företräder branschen i det offentliga samtalet, tillhandahåller fakta och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen. Varje år arrangerar vi Spinn, Sveriges största PR-tävling.

om-oss

PR skapar värde

Public Relations skapar värde. När företag och organisationer kommunicerar med kunder, intressenter och medborgare på ett sätt som är ärligt och effektivt uppstår ekonomiska nyttor, och nyttor för samhället. I ett öppet meningsutbyte och i ett demokratiskt samtal behövs en bredd av röster. PR-företag bidrar till precis detta: genom att stötta kunder i att formulera sig och nå ut tillförs nya perspektiv.

Våra medlemmar arbetar för olika branscher, organisationer och företag, med olika typer av kommunikation och med olika mål. Verktygen de använder kan skilja sig åt, men handlar i grunden om att genom strategiskt planerad kommunikation nå fram till identifierade målgrupper med avpassade budskap. Ibland görs arbetet med hjälp av media, ibland genom kommunikation i de egna kanalerna eller genom synlighet hos andra.

PR-företag arbetar primärt inte genom köpta kanaler - reklam - även om digitalisering, medieutveckling och branschglidning successivt gjort en sådan avgränsning svårare. 

En ökad kunskap om branschen och resultaten den skapar bidrar till att fler kunder väljer våra medlemmar som leverantörer, och att talanger överväger en karriär hos dem.

Genom att våra medlemmar har förbundit sig att följa våra normer och internationella standards bidrar PRECIS till att branschen agerar i linje med gemensamma värderingar kring demokrati, mänskliga rättigheter och affärsseder. Att välja ett medlemsföretag i PRECIS är därför en garant för professionalitet, kvalité och etik.

Den gemensamma nyttan i fokus

Vi företräder en mångfald av företag, som i sin tur arbetar med en stor bredd av kunder. Även om PR-branschen är svårfångad, är vi dess självklara företrädare. Vi har en stor respekt för branschens diversitet och är återhållsamma med att ge oss in i diskussioner som tydligt främjar eller missgynnar delar av vår bransch. Däremot är vi snabba och tydliga i att förklara nyttan vår bransch skapar.

 

 

Logga att ladda ner för dig som är medlem

Företag som är medlemmar i föreningen PRECIS är välkomna att lägga upp en banner på sin hemsida, eller använda i andra sammanhang. Därmed berättar ni bl a att ni omfattas av branschens etiska regler och bidrar till utveckling för branschen.

Kontakt

Anna-Karin Hedlund, generalsekreterare
tel +46 739 85 00 26