Vad vi gör

Vi verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och är en samlingspunkt för kollegialt utbyte av gemensamma frågor. Vi företräder våra medlemmars och branschens intressen genom att visa på värdet av Public Relations, företräda branschen externt och arbeta för att PRECIS normer får genomslag.

Varje år anordnar vi styrelsemöten, vd-träffar och informationstillfällen för medlemmar och externa intressenter. Lyfter prioriterade frågor, så som riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på och regleringen av lobbying. Vi företräder branschen i det offentliga samtalet, tillhandahåller fakta och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen. Varje år arrangerar vi Spinn, Sveriges största PR-tävling.

bild-5

Vad vi tror på

Public Relations skapar värde. När företag och organisationer kommunicerar med kunder, intressenter och medborgare på ett sätt som är ärligt och effektivt uppstår ekonomiska nyttor, och nyttor för samhället. I ett öppet meningsutbyte och demokratiskt samtal behövs en bredd av röster. PR-företag bidrar till precis detta: genom att stötta kunder i att formulera sig och nå ut ökar perspektivtätheten.

Våra medlemmar arbetar för olika branscher och företag, med olika typer av kommunikation och med olika mål. Verktygen de använder kan skilja sig åt, men i grunden handlar det alltid om att med strategiskt planerad kommunikation nå fram till identifierade målgrupper med anpassade budskap. Ibland med hjälp av pressarbete, ibland genom kommunikation i egna kanaler eller synlighet hos andra.

Våra medlemmar har förbundit sig att följa våra etiska riktlinjer, vilket innebär att de i sin verksamhet utgår från gemensamma värderingar kring demokrati, mänskliga rättigheter och affärsseder. Att välja ett medlemsföretag i PRECIS är därför en garant för professionalitet, kvalité och etik.

Logga att ladda ner för dig som är medlem

Företag som är medlemmar i föreningen PRECIS är välkomna att lägga upp en banner på sin hemsida, eller använda i andra sammanhang. Därmed berättar ni bl a att ni omfattas av branschens etiska regler och bidrar till utveckling för branschen.

Kontakt

Anna-Karin Hedlund, generalsekreterare
tel +46 739 85 00 26