PRECIS

Föreningen verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och ska vara en samlingspunkt för kollegialt utbyte av branschgemensamma frågor. För att driva utvecklingen i marknads-PR arrangeras tävlingen Spinn. För att stimulera intern diskussion i branschen anordnas årligen styrelsemöten, VD-träffar och informationstillfällen för medlemmar men även för externa intressenter. Föreningen har genom åren belyst och diskuterat lobbyismen bland annat i form av forskarrapporter och seminarier i Almedalen. PRECIS ska företräda och vara en röst för branschen i det offentliga samtalet. PRECIS driver ett fåtal för branschen prioriterade gemensamma frågor såsom till exempel; riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på, och regleringen av lobbying. PRECIS tillhandahåller även fakta om branschen och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen.

bild-5