Offentlig upphandling

Branschförbunden PRECIS, KOMM och Swedish Content Agencies har tillsammans tagit fram en handbok med nio rekommendationer att tänka på vid offentlig upphandling av kommunikationstjänster. Boken riktar sig mot såväl upphandlande myndigheter som de tre förbundens medlemsbyråer, med syfte att öka kunskapen kring vad man bör tänka på när man upphandlar effektskapande kommunikation.

bild-1

Bli medlem

PRECIS är en öppen branschförening och välkomnar alla företag som motsvarar föreningens kriterier som nya medlemmar.

Samtycke*

Vill du komma i kontakt med oss?