International

ICCO, The International Communications Consultancy Organisation

PRECIS är sen 1990 medlem i den internationella branschorganisationen ICCO, The International Communications Consultancy Organisation, www.iccopr.com
ICCO är en röst för PR-konsultföretag över hela världen. Det är en paraplyorganisation för mer än 2 500 konsultföretag genom sina branschorganisationer i 48 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Amerika. Sammantaget sysselsätter företagen i de föreningar som ingår i ICCO c:a 50 000 personer. ICCO arrangerar regelbundet möten med föredragshållare från branschen.

Francis Ingham, Executive Director, ICCO
Email francis.ingham(a)iccopr.com

bild-3

Join PRECIS

Become a member of the Swedish Associaton of Swedish PR-agencies. 
Please fill in the form below. 

Consent*