Engagerad medlem i ICCO

Vi är medlem i den internationella branschorganisationen ICCO, The International Communications Consultancy Organisation. ICCO är en röst för PR-konsultföretag över hela världen. Det är en paraplyorganisation för mer än 2 500 konsultföretag genom sina medlemmar i 48 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Amerika. Sammantaget sysselsätter företagen som ingår i ICCO cirka 50 000 personer. ICCO arrangerar regelbundet möten med föredragshållare från branschen.

Tidigt var vi delaktiga i arbetet med införandet av internationella etiska regler och år 2003 antog ICCO det så kallade Stockholm Charter. Ett dokument med professionella standarder som syftar till att definiera PR-branschen.

bild-3

Join PRECIS

Become a member of the Swedish Associaton of Swedish PR-agencies. 
Please fill in the form below. 

*” anger obligatoriska fält