Vår styrelse

GruppSmileHel
Styrelsen består av företrädare för medlemsföretagen

Allan Åberg, Paues Åberg, ordförande
Hampus Brynolf, Intellecta
Helena Dyrssen, Nordic Public Affairs
Klas Landelius, Diplomat Communications
Louise Leo, JMWGolin
Henrik Olsson, Kreab
Torbjörn Runvik, Gullers Grupp
Carolin Wiken, Geelmuyden Kiese 
Anna Westesson, Aspekta
Malin Severin, Prime WeberShandwick

Adress

Precis Service AB
Box 2253
116 74 Stockholm