Spinn

Tävlingen som belönar Sveriges bästa PR

Introduktion

PR är all kommunikation i förtjänade och egna kanaler som bygger trovärdighet, ändrar beteenden, bygger varumärken och driver försäljning.

För samtliga tävlingskategorier gäller att kommunikationsinsatserna i första hand ska ha skett i egna och/eller förtjänade kanaler. När kommunikationsinsatsen stöttats med ex. annonsering, betald spridning eller betalda samarbeten ska detta tydligt anges i casebeskrivningen.

Spinn24

Mellan den 6 december och 28 januari kan du skicka in tävlingsbidrag till Spinn2024. Kampanjen du tävlar med ska ha avslutats någon gång mellan oktober 2022 och december 2023. Bidragen skickas in via Awardly och de nominerade avslöjas på nomineringsmingelet den 21 februari.

universal-bild-1

Tävlingen

För att delta

Bidragsinlämningen är öppen för tävlande mellan den 6 december 2023 och 28 januari 2024.

Kommunikationsinsatsen ska ha avslutats någon gång mellan januari och december 2023. Kostnad per bidrag och tävlingskategori är 4 395kr för icke medlemmar i PRECIS och 3 295 kr för medlemmar. Faktureras i efterhand.

Utförlig kampanjsbeskrivning

Gå igenom samtliga punkter och stäm av mot ert tävlingsbidrag så är ni helt säkra på att uppfylla alla krav.

Var noga med att beskriva tävlingsbidraget utifrån samtliga huvudrubriker som är angivna.

Skicka gärna med bilder, filmer och ev annat material

Samma kampanj kan tävla i flera kategorier. Bilder, filmer och pressklipp kan bifogas.

Tävlingsbidraget ska vara anonymt

Ditt tävlingsbidrag får inte innehålla byråns namn. Byråuppgifter ska endast finnas med på första sidan i anmälan så att juryledamöterna inte ska kunna se vilken byrå som ligger bakom kampanjen.

Sammanfattning

Sammanfattning av tävlingsbidraget är publik och kan komma att användas som presentation om bidraget skulle nomineras. Det kan även komma att användas som pressmaterial vid presentation av nominerade bidrag samt vid presentation av vinnarna.

Galan

Den 11 april öppnas dörrarna till Spinngalan för tjugonde året i rad. I år leds galan av ingen mindre än komikern Kirsty Armstrong och galan tar plats på nostalgiska Hamburger Börs i Stockholm.

 

Säkra din plats och köp biljett här.

Kvinna som undervisar

Årets kategorier 2024

 

Spinns syfte är att belöna PR-arbete som bidrar till att utveckla branschen i Sverige. PR-arbetet ska därför vara nytänkande, ha sin utgångspunkt och tyngd i förtjänad kommunikation och kunna uppvisa mätbara resultat kopplat till verksamhetsmålen.

För samtliga kategorier gäller att kommunikationsinsatserna i första hand ska ha skett i egna och/eller förtjänade kanaler. När kommunikationsinsatsen stöttats med annonsering, betald spridning eller samarbeten ska detta tydligt anges i case-beskrivningen.

Årets arbetsgivarvarumärke

Årets arbetsgivarvarumärke ska ha ökat/stärkt bilden av ett företag eller organisations roll som arbetsgivare i relevant målgrupp.

Årets event

Kategorin för fysiska eller digitala event som skapat förtjänad uppmärksamhet för en produkt, tjänst, plats, varumärke eller organisation.

Årets influencerkampanj

Kategorin för bidrag som skapat förtjänad (ej sponsrad) uppmärksamhet för en produkt, tjänst, plats, person, varumärke eller organisation bland influencers i sociala medier.

Årets integrerade

Årets integrerade ska kreativt ha utnyttjat olika kanalers möjligheter för att bilda en effektiv helhet i syfte att nå affärsmålen.

Årets konsument-pr

Årets konsument-pr ska ha marknadsfört produkter eller tjänster till konsumenten på ett kreativt och relevant sätt med tydlig effekt på kort och/eller lång sikt.

Årets presslansering

Kategorin för bidrag som skapat förtjänad uppmärksamhet för en produkt, tjänst, plats, person, varumärke eller organisation i print eller digitala medier samt etermedia.

Årets samhällsinformation

Årets samhällsinformation har skapats av eller på uppdrag av någon offentlig verksamhet i Sverige. Genomförandet ska ha ökat kunskapen om en företeelse eller ändrat ett beteende bland medborgarna.

Årets varumärkesbyggare

Årets varumärkesbyggare belönar långsiktigt kommunikationsarbete som byggt varumärket över flera år. Även bidrag som deltagit inom andra kategorier tidigare år välkomnas.

Årets rookie*

Årets rookie* utses av PRECIS styrelse. Kriterierna är att personen har arbetat högst tre år som konsult och har spelat en betydande roll i idé- och strategiarbete eller i genomförandet av ett visst kundprojekt.

Årets business to business

Årets business to business ska ha kommunicerat produkter eller tjänster till företag och organisationer på ett kreativt och relevant sätt med tydlig effekt på kort och/eller lång sikt.

Årets hållbarhetskommunikation

Årets hållbarhetskommunikation ska ha kommunicerat ett företags hållbarhetsarbete (inkl socialt ansvarstagande) – på ett sätt som stöttar deras affär/verksamhet.

Årets innovation

Årets innovation har använt banbrytande innovation och/eller teknik för att lösa kommunikativa utmaningar.

Årets internationella

Årets internationella har sitt ursprung i Sverige och ska på ett kreativt sätt marknadsfört produkter eller tjänster till flera länder med tydlig effekt på kort och/eller lång sikt.

Årets non-profit

Årets non-profit har på ett kreativt och effektivt sätt skapat resultat för någon intresse-, medlems- och branschorganisations varumärke och verksamhet.

Årets realtidsaktivitet

Årets realtidsaktivitet ska på ett relevant och kreativt sätt ha svarat på, deltagit i och/eller förstärkt en händelse, kulturell eller nyhetsmässig, som skett i omvärlden.

Årets thought-leader

Årets thought-leader har lyckats positionera ett företag som expert i en specifik fråga, område eller bransch – på ett sätt som stöttar deras affär/verksamhet.

Årets kund*

Årets kund* är en uppdragsgivare som har visat nyfikenhet och mod inför vad PR är och kan vara. Genom att ha varit en framsynt beställare är hen ett gott föredöme som kan inspirera en hel bransch. PRECIS styrelse utnämner vinnaren.

Årets bästa PR

Årets bästa PR väljs ut av juryn bland alla de inkomna bidragen.

*endast medlemmar i PRECIS

Spinn 2024

Juryn

Juryn för Spinn24 leds av juryordförande Björn Mellstrand, JMWGolin och består av:

  • Andreas Wingren - PR och kommunikationschef, Microsoft
  • Caroline Malmsjö - Årets rookie, Jung Relations
  • Joakim Thulin - Insiktsansvarig, Bergs School of Communications
  • Karin Hellgren - Kommunikationschef, OBOS
  • Rolf van den Brink  - Chefredaktör, Dagens opinion
  • Sabina Rasiwala - HR och kommunikationschef, Samhall
  • Sandhya Forselius - Kommunikationschef, Unilever
  • Yasmine Winberg - Chefredaktör, Resumé

Juryns arbete

Spinnjuryn lägger ned ett omfattande arbete på att läsa och studera de bidrag som anmälts till Spinn. Instuderingen sker enskilt innan juryn sammanträder för att diskutera sina åsikter och komma fram till ett gemensamt beslut om vilka bidrag som ska nomineras.

Därefter får juryledamöterna på nytt studera materialet enskilt för att vid ett sista sammanträde slutgiltigt bestämma vilka bidrag som ska belönas. Juryledamöterna kan ej se vilken byrå som står bakom ett visst uppdrag och bidrag som i texten avslöjar byråns namn kan komma att diskvalificeras.

Prisklasser
I varje tävlingsklass kommer ett förstapris att delas ut i form av Spinnguld. Spinnjuryn kommer även att dela ut ett eller flera Spinnsilver i varje kategori beroende på hur många bidrag som anses hålla rätt nivå. Spinnjuryn äger rätten att flytta bidrag mellan olika kategorier.

Bedömningspunkter

Uppdrag/affärsmål

Juryn värderar att kampanjen och genomförandet är kopplat till uppdragsgivarens uppdrag, syfte, affärsmål och varumärke. Kreativa idéer utan tydlig koppling till uppdraget eller som skulle kunna användas för vilken produkt som helst värderas lägre.

Kreativ höjd/värde

Juryn värderar huruvida kommunikationsföretaget framgångsrikt har tolkat uppdragsgivarens syfte och genom kreativa idéer kunnat skapa effektiv uppmärksamhet och/eller publicitet.

Genomförande/taktik

Juryn värderar hantverksskickligheten i det taktiska genomförandet. Allt från fingertoppskänsla och detaljnivå till att hela potentialen i idén arbetats ut.

Mätbarhet/resultat

Juryn värderar att aktiviteten genererat resultat kopplat till uppdragsgivarens målsättning, alltså att aktiviteten genererat affärs- eller verksamhetsnytta. För detta ska uppdragets mål samt utfall dokumenteras och presenteras så detaljerat och utförligt som möjligt.

I de fall som pr-kampanjen har stötts av köpt media, betald spridning eller betalda samarbeten ska byrån ange budgeten för detta.

tävlingen

Bidragsinnehåll

Sammanfattning av tävlingsbidrag

Skriv en sammanfattning av kampanjen, på max 1000 tecken inklusive blanksteg, där uppdrag, mål, strategier genomförande samt resultat framgår. Sammanfattningen kommer att användas vid presentationer vid Spinngalan. Sammanfattningen kan även helt eller delvis användas i kontakt med massmedier, samt på spinn.nu.

Mål

Vilka var kampanjens mål? Ange i siffror önskad förändring av t ex varumärkeskännedom, varumärkespreferens, försäljningsnivåer, beteendeförändringar, mediegenomslag.

Genomförande

Beskriv kampanjens genomförande genom att lista de olika momenten i genomförandet och förklara vart och ett av dem.

Uppdrag och projektets problemställning

Beskriv utförligt bakgrunden till att denna kampanj planerades. Vilka var uppdragsgivarens behov? Vilka var problemställningarna? Beskriv även det utgångsläge som gällde för kampanjens mål på ett tydligt och mätbart sätt.

Strategi och plan

Beskriv kampanjens strategi – d v s hur ni valde att angripa uppdragets utmaningar och problemställningar.

Resultat och utfall

Beskriv kampanjens resultat, dels genom att visa förhållandet utgångsläge, mål och utfall, men även genom att beskriva andra positiva effekter av aktiviteterna.

(I de fall som pr-kampanjen har stötts av köpt media, ska byrån ange budgeten för det köpa medieutrymmet.)

Spinn

Information

Spinn startade 2004 och är Sveriges största PR-tävling. Drygt 100 inskickade bidrag är med och tävlar om vinster som delas ut på en galamiddag med över 300 gäster. I tävlingen belönas Sveriges bästa PR-insatser med huvudfokus på förtjänade kanaler. Bidragen som belönas ska ha ett tydligt syfte, visa på affärsnytta kombinerat med kreativ höjd och resultat som kan härledas till målsättningen i projektet.

 

Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser. Långsiktigt ska tävlingen bidra att fler arbetar med PR och att det ökar den förtjänade andelen uppmärksamhet i marknadsmixen.

PRECIS är initiativtagare till Spinn samt arrangör av tävlingen och galan.

PRECIS är branschföreningen för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations.

 

Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen genom att framhålla värdet av Public Relations för att uppnå företags och organisationers affärs- och verksamhetsmål, verka för ökad kunskap om branschen samt att vårda och synliggöra den gemensamma branschnormen och fungera som ett kvalitetsmärke för medlemmarna.

Tidigare vinnare

2024

Årets arbetsgivarvarumärke
Guld: BBDO med The Impossible Statue för Sandvik Group
Silver: Gullers Grupp med Byggåret för PEAB

Juryns motivering
Vinnarkampanjen löste det smått omöjliga uppdraget att göra det traditionella industriföretaget till den coola AI-arbetsgivaren. Smidigt med hjälp av ett stycke rostfritt stål.

Årets business to business
Guld: BCW med Motorn i en cirkulär revolution för Tradera

Juryns motivering
Vinnaren i B2B-kategorin är så mycket mer än bara en kampanj. Rentav själva motorn i hela den cirkulära varumärkesresan.

Årets event
Guld: Frame & Black Molly Entertainment med Geoguessr World Cup för Geoguessr

Juryns motivering
Vinnaren gissade mer än rätt med sitt event som gav synnerligen passande geografisk spridning.

Årets hållbarhetskommunikation
Guld: Prime Weber Shandwick med Rewilding Mode för Husqvarna
Silver: JMWGolin med Badbesiktningen för Trygg-Hansa
Silver: SAS Inhouse med Future of Aviation för SAS

Juryns motivering
Juryn sällar sig till hyllningskören från blommor och bin och småkryp som med hjälp av denna kampanj får 10 procent mer yta att röra sig på.

Årets influencerkampanj
Guld: Post med Golden Fuel Awards för AIK Fotboll

Juryns motivering
Att bygga sin kampanj på motanfallet från sina värsta kritiker är smått genialt, som en fullträff i krysset.

Årets innovation
Guld: Prime Weber Shandwick med Rewilding Mode för Husqvarna
Silver: BCW med Värmeslagaren för Arken Zoo

Juryns motivering
När allt fler pratar om biologisk mångfald har årets vinnare med en smart innovation redan skapat en snackis som håller ända in i hållbarhetsrapporten.

Årets integrerade
Guld: Prime Weber Shandwick med 5G Löken för Telia
Silver: Wenderfalck med Skuggresor för Apoteket Hjärtat

Juryns motivering
Absolut inget fattades i denna kampanj som med hjälp av artificiell intelligens tog ett frö från jord till butik och på kuppen förklarade 5G-mysteriet.

Årets internationella
Guld: Frame & Black Molly Entertainment med Geoguessr World Cup för Geoguessr
Silver: Prime Weber Shandwick med Rewilding Mode för Husqvarna

Juryns motivering
Guldpokalen går till en kampanj som med sin egen världscup hittade fram till både medier och användare världen över.

Årets konsument-PR
Guld: Wenderfalck med Skuggresor för Apoteket Hjärtat
Silver: Post med Golden Fuel Award för AIK Fotboll

Juryns motivering
Med en kampanj från skuggsidan fick byrån sin uppdragsgivare att skina.

Årets non-profit
Guld: Cancerfonden med Mer Screentajm för Cancerfonden

Juryns motivering
Det här är mer än en finurlig ordlek, det här en kampanj som förändrar attityder och räddar liv.

Årets presslansering
Guld: JMWGolin med Prissänkningen för Lidl
Silver: Intellecta med Lansering av Site Zero för Svensk Plaståtervinning

Juryns motivering
Från underdog till rikshjälte med en pressrelease
 

Årets realtidsaktivitet
Guld: JMWGolin med Prissänkningen för Lidl
Silver: Jung Relations med Head & Shoulder & Mjällby för Head & Shoulders

Juryns motivering
Med iskyla jackade vinnaren rakt in i rikspolitiken. Och i hjärtat på finansministern.
 

Årets samhällsinformation
Guld: BBDO Nordics med Ett renare Malmö för Malmö Stad
Silver: Differ med Ugliest Lawn för Region Gotland

Juryns motivering
En sak är klar – det blir ett renare nöje att kasta skräp I Malmö efter denna kampanj.
 

Årets thought-leader
Guld: Rippler med Gott för Sverige för Norrmejerier
Silver: Obeya med Från soluppgång till solnedgång för Adidas
Silver: Pack Train med Glaskrossaren för Svenska Spel och SDHL

Juryns motivering
När konkurrenterna villar runt i havreträsk finns en ledig position för en norrlänning att ta. Det gjorde årets Thought-Leader.
 

Årets varumärkesbyggare
Guld: JMWGolin med En svensk mathjälte för Lidl
Silver: BCW med Motorn i en cirkulär revolution för Tradera

Juryns motivering
Juryn föll för allt story och smått och mestadels modigt och djärvt som Årets varumärkesbyggare har hunnit med på kort tid utan att gå bort sig.
 

 

Årets rookie
Joacim Börjesson på Jung Relations

Juryns motivering
Med en ödmjuk och resonerande stil, och med framgångsrika PR-insatser för globala varumärken på meritlistan, visar Årets Rookie en djup förståelse för hur uppmärksamhet och engagemang skapas i dagens medielandskap. Som ansvarig för praktikanterna på sin byrå bidrar han också till att stärka rekryteringen i branschen. Han ser sig som en ”retainer-king” snarare än ”kampanj-gosse”.

Årets kund
Jacob Anderson på Yamaha Motor Scandinavia

Juryns motivering
Genom sin kreativa och innovativa förmåga utmanar han både branschen och teamet på byrån. Han vågar testa nya PR idéer i en konservativ bransch och har därmed bidragit till stärkt varumärke och ökad försäljning. Med Jacob som beställare får man ett stort förtroende och en inspirerande samarbetspartner.

Årets PR
Guld: JMWGolin med Prissänkningen för Lidl

Juryns motivering
Det här PR som gör själv för namnet. Klassiskt PR-tänk som ger stort resultat för liten peng och som dessutom gör livet lättare för landets konsumenter.
 

Spinns jubileumspris 2024
BCW (Tidigare Cohnn Wolfe) med The Swedish Number för Svenska Turistföreningen

Juryns motivering
En kampanj som känns lika relevant idag. Den bröt ny mark och visade vad som är möjligt med PR. Och fortsätter inspirera oss än idag.

2023

Årets hållbarhetskommunikation

Guld: Post med Football Lowlights för AIK Fotboll

Juryns motivering: Vad kan vara modigare än att visa upp sin sämsta sida på en fullsatt hemmaplan? Denna insats fick en stående highlight av juryn.

Årets Innovation

Guld: Prime Weber Shandwick med Happy Birthday from Earth för Husqvarna

Juryns motivering: Det är ju en sak att lära tusentals gräsklippare att sjunga en födelsedagsvisa för ett födelsedagsbarn på en annan planet. Men hur får man ens idén som är så spejsad så att den är genial? Ett mysterium som självklart ska belönas med guld.

Årets integrerade

Guld: Gullers Grupp med Ljudet av en kris Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Juryns motivering: En myndighet som entusiasmerar ungdomar med trist budskap? Öh, det går ju fetbort. Men denna myndighet vände krisen till en framgång och fick budskapet att flyga.

Årets internationella kampanj

Guld: Prime Weber Shandwick med Happy Birthday from Earth för Husqvarna

Juryns motivering: Storyn var episk, kunde gjort Netflix och världens reklamproffs gröna av avund. Det lilla barnet övergivet och ensamt på födelsedagen när en armada av gröna robotar stämmer upp. Inte ett öga torrt. Ja må detta tävlingsbidrag leva.

Årets konsument-PR

Guld: Prime Weber Shandwick med Happy Birthday from Earth för Husqvarna

Juryns motivering: År 1689 grundades bolaget. 333 år senare blev det en global snackis, inte minst bland planetens egnahemsägare tack vare denna kaxiga och coola kampanj.

Årets non-profit

Guld: BCW med Plastslöjd för Tekniska museet, Håll Sverige Rent & Hand in Hand

Juryns motivering: Tänk vad det går att skapa av en petflaska, en tom glasslåda eller ett gammalt fodral. Bland annat går det att skapa engagemang och uppmärksamhet.
Denna kampanj täljde i plast, men vann guld

Årets realtidsaktivitet

Guld: Jung Relations med Din Prisvakt för Prisjakt

Juryns motivering: Även i de mörkaste stunderna finns möjligheter. Det gäller också den svartaste dagen på året, Black Friday. Här såg vinnaren möjligheten att avslöja bluffare och förklara krångliga regler för konsumenterna. Med en kampanj från höften blev vinnaren en uppmärksammad hjälte. Väl värt högsta pris i kategorin.

Årets thought leader

Guld: Narva Communications med Riktlinjer för Positiv Påverkan för Dove

Juryns motivering: Vinnaren har länge stått upp för kvinnors rätt att få se ut som de gör. Vinnaren tog nu sin position till nya höjder och utfärdade självsäkert regler för bildförsköning och fick medierna och influerarna med sig. Bravo!

Årets Varumärkesbyggare

Guld: Post med Den Allmänna Idrottsklubben för AIK Fotboll

Juryns motivering: Från gärsgårdseriens kval och stök gnagade laget fram sitt varumärke från botten till toppen.

Årets rookie

Caroline Malmsjö på Jung Relations

Juryns motivering: Årets Rookie har sadlat om från finans till PR och har med framgång jagat rätt pris. Efter två år i branschen uppträder hon som en erfaren rådgivare med förmåga att ingjuta förtroende, utveckla strategi och driva projekt. Hennes passion för PR gör henne till en självklar prisvinnare.

Årets bästa pr-kampanj

Prime Weber Shandwick med "Happy Birthday from Earth" för Husqvarna

Juryns motivering: En jordnära gräsrotsrörelse som blev en tårdrypande hymn som singlade sig fram genom solsystemet till en strandad vän i sanden. Vilken pr-jury kan motstå sådant?
Det här är baske mig en av planetens finaste kampanjer under året.

2021

Årets hållbarhetskommunikation

Guld: Jung Relations med Bättre Begagnat för Blocket

Juryns motivering: Juryns motivering: Här har man gjort allt by the book. Ett imponerande och hållbart hantverk som bygger en cirkulär framtida position.

Årets Innovation

Guld: Wenderfalck med Skin for skin för Apotek Hjärtat

Juryns motivering: Som sig bör i denna kategori har vinnaren tänkt utanför boxen. Eller snarare tänkt sig in i den box där den reklamtrötta målgruppen faktiskt befinner sig. Och där har vinnaren levererat budskap som tagits emot med öppna armar.

Årets integrerade

Guld: BCW med “Badläge” för Trygg-Hansa

Juryns motivering: Egentligen är det sjukt att den här kampanjen ens behövs. Men vi vet ju alla hur lätt det är att bli uppslukad av sin telefon. Det är inte okej för föräldrar när det gäller bad och barn. Inga pr-åtgärder sparades när vinnaren gjorde något åt problemet. ((Guldläge för kampanjen badläge och vinnaren Trygg-Hansa)).

Årets internationella kampanj

Guld: Stendahls  med “The Isolated Cinema” för Göteborg Filmfestival

Juryns motivering: Tech och mat är två av vår tids stora trender. Lägg därtill dejting och en kamera – låt stå en stund i kylskåpet och du har ett vinnande recept inte bara i Spinn utan även långt utanför landets gränser.

Årets konsument-PR

Guld: Post med “VI E AIK” för AIK Fotboll

Juryns motivering: Det här är en vågad halvvolley rakt upp i krysset. En fullträff som får målgruppen att jubla och bränna av en bengal…och köpa årskort trots publikstopp.

Årets non-profit

Guld: New Normal med “Stoppa Kattastrofen“ för Djurskyddet Sverige

Juryns motivering: Här har vi kampanjen som på ett briljant sätt gör hunden till kattens bästa vän i kampen för jämlika djurlagar.

Årets realtidsaktivitet

Guld: New Normal, med “Ljusa Minnen” för Fonus

Juryns motivering: Ibland får man gå ett extra varv och hugga i när kartan ritas om. Det är vi många som har fått göra under pandemin. Ingen har dock tänt 19 765 ljus för de människor som inte själva kunde. Förutom vinnaren i Årets realtidsaktivitet.

Årets thought leader

Guld: Pack Train med “Den nya spelplanen” för SDHL

Juryns motivering: Så klart att någon borde ta på sig ledartröjan i kampen för en jämlik sportsponsring. Nu har SDHL gjort jobbet och för alltid ändrat spelplanen med Spinn-juryn som hejarklack.

Årets Varumärkesbyggare

Guld: BCW med “Trygg-Hansa: Innovationer som ger ringar på vattnet” för Trygg-Hansa

Juryns motivering: Att bygga ett varumärke som går att lita på, det får man göra med många ringar små, eller kanske snarare ett helt gäng livbojar och minst en innovativ kampanj per år. År efter år.

Årets kund

Bella Goldman, på Lidl.

Juryns motivering: Utifrån initierade insikter och ett strategiskt budskapsarbete, har årets pristagare lyckats väcka uppmärksamhet och skapat engagemang, men framför allt fått människor att förstå och tycka om företaget.

Årets rookie

Nellie Östman, på Springtime-Intellecta

Juryns motivering: Årets rookie är en person som gillar att göra många olika saker och som medvetet sökt sig till vår bransch för att kunna göra det. Hon har ett brett synsätt på vad arbetet innebär och fångar ständigt upp perspektiv från såväl kunder som målgrupper. Hos årets rookie går kreativitet och analys hand i hand. Årets rookie är en lösningsorienterad person som trots kort tid i branschen har blivit en mycket viktig kugge på den byrå där hon arbetar och har starkt bidragit i viktiga kunduppdrag.

Årets bästa pr-kampanj

New Normal, med “Stoppa Kattastrofen” för Djurskyddet Sverige

Juryns motivering: För den här kampanjen höjde juryn sina tassar och utropade unisont: MJAU, katten så bra den här kampanjen är.

2019

Årets non profit

Guld: Stendahls med The World’s Most Claustrophobic Cinema för Göteborg Film Festival

Juryns motivering: Det här är genomtänkt, det här är genomarbetat, det här är grandiost och globalt, det här är non-profit-klassens epic-split. Kampanjen som gav juryn och målgruppen rysningar. En riktig pr-klassiker.

Silver: Det, med #minandraidrott
för Riksidrottsförbundet

Årets digitala kampanj

Guld: Perfect Fools med Grönborg Live för Oddset – Svenska Spel Sport & Casino

Juryns motivering: Med en alltigenom digital distribution, interaktion och inte minst en digital talesperson, var det en verklig lågoddsare att denna kampanj skulle vinna kategorin Årets Digitala kampanj.

Silver: Wenderfalck med Refrigerdating för Samsung

Årets integrerade kampanj

Guld: JMWGolin/Acne/Starcom med Delifresh Plant Beef för Max Burgers

Juryns motivering: Inte en kanal var torr på budskap, inte en möjlighet att kommunicera produkten slarvades bort. Och det fanns en bärande story med twist i grunden. Det är just så här årets integrerade kampanj ska se ut.

Silver: Stendahls med The World’s Most Claustrophobic Cinema för Göteborg Film Festival 

Årets internationella kampanj

Guld: Wenderfalck med Refrigerdating för Samsung

Juryns motivering: Tech och mat är två av vår tids stora trender. Lägg därtill dejting och en kamera – låt stå en stund i kylskåpet och du har ett vinnande recept inte bara i Spinn utan även långt utanför landets gränser.

Årets konsumentkampanj

Guld: Jung Relations med Vi Skapar Historia för Adidas

Juryns motivering: Det genialiska med vinnarkampanjen i Årets Konsument är att den får individen som använder produkten att växa till en större människa. Och vem vill inte bli större människa? Det ville ju både konsumenterna och fotbollslandslagets spelare.

Silver: Edelmann Deportivo Sthlm med Old Milk för Coop

Årets innovationskampanj

Guld: Perfect Fools med Grönborg Live för Oddset – Svenska Spel Sport & Casino

Juryns motivering: Är det innovativt att aktivera sitt sponsorskap genom att använda lagledaren i landslaget som virtuellt tv-ankare med en egen kanal? Ja, det är klart att det är. Kristallklart.

Silver: NORD DDB med Marriage Unblocked för Björn Borg

Silver: Wenderfalck med Feel the sound för Samsung Electronics Nordic

Årets realtidskampanj

Guld: JMWGolin med Game of Thrones Anti Spoiler-kit för Telia

Juryns motivering: Med en påpasslig kampanj som pluggade rakt in i landets största snackis, placerade vinnaren sig i Spinns tron. Då vi juryn vill undvika en spoiler säger vi inte mer om vinnaren nu.

Årets samhällsinformationskampanj

Guld: Familjen med Mönstringslinsen för Rekryteringsmyndigheten

Juryns motivering: Det finns fönsterkuvert med lappar och det finns mobiler med appar. När det gällde att mobilisera denna unga målgrupp visste vinnaren vad den skulle använda sig av och juryn kan bara göra givakt och honnör och på stället marsch på samma gång. 

Silver: Gullers Grupp med Yalla! Körkortför Trafikverket

Årets thought leader

Guld: JMWGolin med Vi kan alla bli mer klimatpositiva för Max burgers

Juryns motivering: Det här är sannolikt den viktigaste expertrollen ett företag kan ta på sig i dag: Att vara ledande inom sin bransch på att förbättra klimatet. Den rollen har årets vinnare tagit på sig och på ett så föredömligt sätt att man har blivit en internationell förebild. Det här är viktigt på riktigt.

Silver: Spotlight med Kvdbil: Begbilsexperten för Kvdbil

Årets Varumärkesbyggare

Guld: Nord DDB med Delicato för Delicato

Juryns motivering: Det kan finnas spår av tråkig reklam, men juryn lyckades inte finna något.  Med en humor sötare än sirap, mer väloljad än smörkräm, med en skyhög ohälsomedvetenhet och pärlsockrad sirlighet, träffar årets varumärkesbyggare rakt in målgruppens mag-känsla om och om igen.

Silver: BCW med Varumärket som klev upp ur ankdammen för Egmont Publishing

Silver: JMWGolin med Allt annat är olidligt! För Lidl

Årets kund

Helene Schöldsten, kommunikationschef på WSP.

Årets kund har en väldigt klar uppfattning om vad PR kan åstadkomma och har lyckats övertyga den egna expertorganisationen att det inte är den som vet bäst som vinner, utan den som säger det bäst.

Årets rookie

Aynur Isayeva, Gullers Grupp

Årets rookie har mycket god insikt om kommunikation som verktyg och har en vilja att i framtiden ännu mer utforska skärningspunkten mellan traditionell och datadriven kommunikation. Årets rookie är.

Årets bästa pr-kampanj

Stendahls med The World’s Most Claustrophobic Cinema för Göteborg Film Festival Det här är världens mest klaustrofobiska Spinn-vinnare. Någonsin.

2018

Vinnare, bilder och en film från Galan

Här är en liten film från galan.

Här är bilder från galan! Går bra att använda om man hänvisar till Locksén Visuals som fotografer @LocksenVisuals på antingen facebook eller Instagram. Vid andra medier så hänvisar ni till www.LocksenVisuals.com.

Årets business to business-kampanj


Guld: BCW med PU:REST för IVL Svenska Miljöinstitutet

Juryns motivering
Alla konsulter som vill ut och sälja vill ha goda argument med sig i portföljen. Här fick konsulterna en låda öl brygd på vatten från toan. Det borde få kunderna på fall.

Silver: Abby Priest med The Lost Typography of Bauhaus för Adobe

Årets non-profitkampanj


Guld: Beyond Communication med Stoppa skitsnacket för Locker Room Talk / Nõberu of Sweden

Juryns motivering
Om man ska vinna årets non-profit- ska man inte snacka skit.

Silver: Narva Communications med Om jag var socialminister för Barncancerfonden

Årets content marketing


Guld: Kärnhuset med En annan Anna för Assistans för dig

Juryns motivering
Årets vinnare i content marketing har lyckats skapa content som väcker alla känslorna på en och samma gång. Årets vinnare har lyckats visa vad rehabilitering handlar om: kampen om att komma tillbaka.

Silver: BCWmed Allt Utom Matchen för Unibet

Silver: Graviz med Glashuset i öknen för Guardian Glass

Årets influencerkampanj


Guld: Jung Relations med Berg flyttar ut för Svenska Spel

Juryns motivering
Influeraren i denna kampanj var inte hemma utan jobbade på bortaplan. Det var ett udda grepp som gick hem hos juryn och gav uppdragsgivaren en fullträff i pr-krysset.

Silver: BCW med Allt Utom Matchen för Unibet

Årets innovationskampanj


Guld: Gullers Grupp med The Raoul Wallenberg Algorithm för Raoul Wallenberg Academy

Juryns motivering
Med hjälp av artificiell intelligens kunde en framliden svensk hjälte göra en ny viktig insats och ta en central plats i de globala ledarnas diskussion. Vem hade trott det på 40-talet då Raoul Wallenberg kämpade för att rädda liv i Europa.

Silver: Prime Weber Shandwick med The Cabin Cure för Visit Sweden

Silver: Wenderfalck med Unspoil Me för Samsung

Årets integrerade kampanj


Guld: IQ med Fotboll utan Fylla för IQ

Juryns motivering
Den här kampanjen tar begreppet integrerad kampanj till en ny nivå. med Facebook, workshops, poddar, partnerprogram, skådespelare och blåsa i mätare, fick IQ inte bara en kampanj utan ett helt åtgärdsprogram mot fylla på fotbollsmatcher.

Silver: Narva Communications med Om jag var socialminister för Barncancerfonden

Årets Konsumentkampanj


Guld: Prime Weber Shandwick med Surfbältet för Tele2 Sverige

Juryns motivering
Alla med lite halvtråkiga produkter och tjänster behöver en story att berätta för konsumenterna. Och vilken fantastisk story gick det inte att hitta i Norrland. Även för en teleoperatör.

Silver: Wenderfalck med Unspoil Me för Samsung

Årets Socialamedierkampanj


Guld: Gullers Grupp med The Raoul Wallenberg Algorithm för Raoul Wallenberg Academy

Juryns motivering
Vinnaren är inte bara en kampanj utan ett verktyg för alla som vill kompensera gnällspiken Donald Trumps arga inlägg på sociala medier.

Silver: BCW med Allt Utom Matchen för Unibet

Årets samhällsinformationskampanj


Guld: IQ med Fotboll utan Fylla för IQ

Juryns motivering
En riktig samhällsinformationskampanj når och mobiliserar alla målgrupper som ska påverkas, alltså av kommunikation. Det är Fotboll utan Fylla ett skolexempel på

Årets varumärkesbyggare


Guld: JMWGolin med Sveriges godaste burgarkedja för MAX Burgers

Juryns motivering
Vilket 50 årskalas! På festmenyn stod bland annat klimatburgare, en helgrön restaurang, en pr-kock och en retrorestaurang. Grattis, säger juryn.

Silver: Jung Relations med Henke & Shoulders för Procter & Gamble

Årets Kund


Malin Selander Kommunikationschef Tele2 Sverige

Juryns motivering
Årets kund flyttar gränsen för vad pr är framåt. Denna kund är inte inlåst i traditionell definition utan ser PR som en tydlig och viktig del av hela marknadsmixen.  Ett partnerskap där byrån är en förlängd arm av kommunikationsavdelningen är en självklarhet för denna kund. Årets kund är prestigelös i vem som gör vad, är transparent kring beslut, finansiering och vägval. Genom att bryta upp byrå- och kundlogiken och därmed på riktigt jobba tillsammans, förändras synen på vad ickeköpt kommunikation är och kan åstadkomma.

Årets Rookie


Jonas Persson på JMWGolin

Juryns motivering
Årets rookie njuter av variationen och oförutsägbarheten i arbetsuppgifterna – att allt möbleras om konstant är utmaningen och mycket av glädjen i arbetet. Förmågan att kombinera den gamla skolans hantverk gällande medierelationer och redaktionella texter med spetskunskaper inom digital och visuell kommunikation gör att årets rookie mycket väl kan ha branschrekord för sin i ålder i att leverera TV-soffor. Framåtandan exemplifieras av att årets rookie i framtiden ser sig som ledare för en egen byrå eller partner på den nuvarande.

Årets bästa PR-kampanj


Guld: BCW med PU:REST för IVL Svenska Miljöinstitutet, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige

Juryns motivering
Årets vinnare står för en riktig bragd och genom att ha lyckats omvandla avloppsvatten till en kristallklar pr-brygd som gav uppdragsgivaren publicitet över Sveriges gränser.

Silver: Gullers Grupp med The Raoul Wallenberg Algorithm för Raoul Wallenberg Academy

2017

Årets innovationskampanj 


Guld: Jung Relations med ”Den nya rikssvenskan” för Lernia

Juryns motivering
Vad är egentligen viktigast – vad man säger eller hur man säger det? Vårt sätt att kommunicera utvecklas ständigt, och det är inte alla som får chansen att hänga med. Årets innovationspris är ett talande bevis för att vårt snack verkligen kan bli en snackis.

Silver: FLB Europa med ”Chiara Organica” för Spendrups

Silver: POST/King med ”Let’s Talk” för Cloetta

Årets bästa PR-kampanj


Guld: ORD & BILD med ”Det ojämnställda priset” för Fotografiska

Juryns motivering
Det vinnande bidraget visade beslutsamhet, och satsade modigt allt på PR som kärna. Genom att öka insatsen med 13%, vann de tusenfalt tillbaka. En enkel ekvation som summeras med högsta vinsten.

Silver: Jung Relations med ”Den nya rikssvenskan” för Lernia

Årets Influencer


Guld: Cohn & Wolfe med Kolla bollarna för Ung Cancer

Juryns motivering
Ett välplanerat litet ”misstag” på Instagram satte bollarna i viral rullning och gav uppmärksamhet till ett ämne de flesta av helst undviker. Fast vi inte borde.

Silver: Edelman Deportivo med #dittnamn för adidas och Svenska Fotbollförbundet

Årets bästa Konsumentkampanj


Guld: ORD & BILD med ”Det ojämnställda priset” för Fotografiska

Juryns motivering
Det är inte alltid en hög prispunkt ger den bästa avkastningen. Men genom att riskera halva målgruppen, så vinner denna kampanj hela kategorin.

Silver: Rippler Communications med ”Bullens Beer Banger” för HKScans/Bullens

Årets business to business


Guld: Abby Priest med ”The Original Brushes of Edvard Munch” för Adobe

Juryns motivering
Vinnaren förlitar sig bokstavligt talat på hantverket i sin kampanj, genom att väcka liv i en 100 år gammal mästares verktyg för att inspirera nutidens proffs.

Silver: Jung Relations med ”Den nya rikssvenskan” för Lernia

Årets Socialamedierkampanj


Guld: Jung Relations med ”Oddsets partiska kommentatorer” för Svenska Spel/Oddset

Juryns motivering
Genom att kasta objektiviteten i papperskorgen, och låta känslorna styra, har Årets vinnare tagit second screen användandet in i matchen.

Silver: Actionist med ”Bullens Beer Banger” för Bullens

Årets integrerade kampanj


Guld: Jung Relations med ”Henkes hårresande konkurrens” för Procter & Gambler

Juryns motivering
Här pratar vi om en följetång som ständigt överträffar sig själv. Så också denna gång. I år dubblades insatsen och kommunikationen gick fram i alla kanaler och juryn behövde inte slita sina hår.

Silver: Prime/DDB Stockholm med ”Gör Donken” för McDonalds

Årets samhällsinformationskampanj


Guld: Garbergs Malmö med ”Kidish” för Landskrona stad

Juryns motivering
Den vinnande kampanjen löser på ett ambitiöst sätt ett problem nutidsvuxna brottas med. Nämligen att förstå vad barnen prata om på sociala medier. På så vis kan föräldrar och andra vuxna förhindra nätmobbning.

Silver: Wenderfalck med ”SVT Dold” för SVT

Årets non-profit


Guld: Markus med ”Bakom Fasaden” för Kvinnojouren Ellinor

Juryns motivering
Den vinnande kampanjen i Årets non-profit låter tystnaden tala så att alla ska förstå hur det känns bakom fasaden. Och det kändes.

Årets varumärkesbyggare


Guld: Cohn & Wolfe med ”Carlsberg Non-Alcoholic” för Carlsberg Sverige

Juryns motivering
Årets vinnare har genom systematiskt PR-arbete lyckats ifrågasätta fördomar och omdefiniera gamla sanningar. Med en långsiktig satsning på engagemangsdriven kommunikation, har vinnaren förändrat både attityder och beteenden. Detta är ”probably the best” varumärkesbyggande satsning vi har sett!

Silver: Gullers Grupp med ”Vi gör skillnad” för Vårdföretagarna

Årets Content marketing


Guld: Jung Relations med ”Sportsvenska för invandrare” för Svenska Spel

Juryns motivering
Årets vinnare i kategorin har skapat innehåll som gör något svårt enklare – och samtidigt öppnar nya arenor för språkbildning och integration.

Silver: Gullers Grupp/Rodolfo med ”Travsnack” för ATG

Årets Rookie


Per Frykebrant på Juno Public Relations

Juryns motivering
Årets rookie tycker att det bästa med att arbeta som konsult i vår bransch är det ansvar och den glädje som det innebär. Med rejäl målmedvetenhet, stort kundfokus och en vilja och förmåga att nå målgruppens hjärta vill årets rookie nå ut även utanför vår bransch med ansvarsfull kommunikation. Årets rookie är Per Frykebrant på Juno Public Relations.

Årets Kund


Annelie Söderberg, Renault Nordics AB

Juryns motivering
Årets kund köper löpande in emotionell och kulturellt relevant kommunikation för att komma under huden på sina målgrupper. Personen ifråga är inte rädd för att föra en kamp internt och externt för att förändra synen på kommunikation.

Årets Kund är någon som förutom en stor portion mod och nyfikenhet också har viljan och orken att genomföra förändringar i sin egen organisation och i branschen. Utöver detta har Årets Kund en stor förmåga att peppa sitt team till nya stordåd!

2016

Årets bästa pr-kampanj


Guld: Cohn & Wolfe med ”The Swedish Number” för Svenska Turistföreningen
Silver: Edelman Deportivo med ”Give a Beep” för Hövding

Årets konstumentkampanj


Guld: Cohn & Wolfe med ”The Swedish Number” för Svenska Turistföreningen
Silver: Wenderfalck med ”All I Want For Christmas Is A Goat” för ActionAid
Silver: Masscreation med ”Children’s Climate Conference” för Telge Energi

Årets content marketing


Guld: Cohn & Wolfe med ”The Swedish Number” för Svenska Turistföreningen
Silver: Post med ”Pensionärsknattarna” för AIK Fotboll
Silver: Volontaire med ”Therese testar teknik” för Teknikföretagen

Årets business to business


Guld: Abby Priest med ” Adobe Stock Apparel” för Adobe
Silver: Granath / Obeya med “Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen” för Arbetsmiljöverket

Årets samhällsinformationskampanj


Guld: Garbergs Malmö med ” #snackaomhat” för Landskrona stad
Silver: Granath / Obeya med “Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen” för Arbetsmiljöverket

Årets massmediekampanj


Guld: Cohn & Wolfe med ” Chokladhuset – Sveriges nya jultradition” för Mondelez International
Silver: Post med ”Pensionärsknattarna” för AIK Fotboll

Årets non-profit


Guld: Wenderfalck med ”All I Want For Christmas Is A Goat” för ActionAid
Silver: Edelman Deportivo med ”Den Maskerade Bannern” för UNICEF
Silver: Edelman Deportivo med ”För Sofia” för UNICEF

Årets digitala kampanj


Guld: Edelman Deportivo med ”Give a Beep” för Hövding
Silver: FLB Europa med ”#Datadonate” för 3

Årets integrerade kampanj


Guld: Jung Relations med ” Henke Lundqvists hårresande meddelande” för Procter & Gamble
Silver: Edelman Deportivo med ” Bread the Future” för Brödinstitutet

Årets innovationskampanj


Guld: Edelman Deportivo med ”Give a Beep” för Hövding
Silver: Kärnhuset med ”The Train Brain Project” för Stockholmståg

Årets rookie


Axel Bringel, Cohn & Wolfe

Årets kund


Håkan Tenelius, Vårdföretagarna

2015

Årets bästa PR-kampanj

Guld: Edelman Deportivo med ”Press Play to Give” för UNICEF Sweden & ABBA the Museum

Silver: Prime med ”Don’t Drink and Dive” för Trygg-Hansa

Årets business to business

Guld: Edelman Deportivo med “Mynewsdesk Now” för Mynewsdesk
Silver: Golin med ”Workfulness” för Telenor Företag

Årets content marketing

Guld: Prime med ”Don’t Drink and Dive” för Trygg-Hansa
Silver: Edelman Deportivo med “Mynewsdesk Now” för Mynewsdesk

Årets digitala kampanj

Guld: Volontaire med ”Libero BabyBuzz” för SCA
Silver: Wenderfalck med ”Check My Lagom” för TV4

Årets event marketing

Guld: Håkanson United/FLB Europa/BrittonBritton med ”BonnierHoops!” för Bonnierförlagen
Silver: DDB Stockholm med “Fråga Nordea Live” för Nordea Bank

Årets integrerade kampanj

Guld: Jung Relations och DDB Stockholm med ”English Grass för svenska trädgårdar” för Svenska Spel
Silver: Prime med ”Don’t Drink and Dive” för Trygg-Hansa

Årets konsumentkampanj

Guld: Jung Relations med ”The Andy Warhol Art Exchange by Absolut” för The Absolut Company
Silver: Prime med ”HemnetHemmet” för Hemnet
Silver: Prime med ”Don’t Drink and Dive” för Trygg-Hansa

Årets massmediekampanj

Guld: Prime med ”HemnetHemmet” för Hemnet
Silver: Spotlight PR med ”Så blev Betsafe-bilen en världsnyhet” för Betsafe

Årets non-profit

Guld: Edelman Deportivo med ”Press Play to Give” för UNICEF Sweden & ABBA the Museum
Silver: IUM med ”BloggBattle” för Barncancerfonden
Silver: Springtime med ”Moms på ideell secondhand” för Ideell Second hand

Årets samhällsinformationskampanj

Guld: ESTER med ”Knegdeg” för PTK
Silver: ANR BBDO med ”Business Like a Swede” för TCO

Årets varumärkesbyggare

Guld: IQ med ”Årets Varumärkesbyggare” för IQ
Silver: Hero Kommunikation med ”Svensk Fågels Varumärkesresa” för Svensk Fågel

Årets rookie

Lamin Sonko, Jung

Alla juryns prismotiveringar finns att läsa på: http://news.cision.com/se/spinn

Dessa möjliggjorde Spinn 2015:

PRECIS – Huvudarrangör
Cision – Huvudsponsor
Utsikt – Eventpartner
Text100 – Kommunikationshjälp
Penetrace – Webblösning för bidragsinlämning
EDGE – Tekniksponsor – Ljud, ljus, bild och scen
Maxdialog – Tryckeri

2014

Årets bästa PR-kampanj

Guld: Ingo och Cohn & Wolfe Stockholm med ”Dill” för Lidl

Silver: DDB Stockholm och Burson-Marsteller med ”Är du Klaus-Heidi?” för Lufthansa

Årets business to business

Guld: Abby Norm med “Photoshop Live – Street Retouch Prank” för Adobe

Silver: Cohn & Wolfe Stockholm med ”Serier i undervisningen” för Egmont Publishing Kids

Årets content marketing

Guld: Pronto med ”Joller – en podcast föräldrar emellan” för Philips Avent

Årets digitala kampanj

Guld: ANR BBDO med ”Living with Lag” för ume.net/Umeå Energi

Silver: Prime med ”Democreativity” för VisitSweden, Business Sweden, Svenska institutet och NSU

Årets event marketing

Guld: Prime med ”Scandic To Go” för Scandic Hotels

Silver: Volontaire med “Play in the Shade” för Cancerfonden

Årets integrerade kampanj

Guld: DDB Stockholm och Burson-Marsteller med ”Är du Klaus-Heidi?” för Lufthansa

Silver: Diplomat Communications och YouMe Agency med ”Doftljuset Skoltoalett” för Almega Serviceentreprenörer

Årets konsumentkampanj

Guld: Wenderfalck med ”7-Eleven Wedding Chapel” för 7-Eleven

Silver: DDB Stockholm och Burson-Marsteller med ”Är du Klaus-Heidi?” för Lufthansa

Årets massmediekampanj

Guld: Stendahls och Perspective Communication med ”Det är rösten som räknas – Göteborgs Lucia 2013” för insideout AB, Göteborgs Lucia 2013

Silver: Rippler Communications med ”Månhuset” för Falu Rödfärg

Årets non-profit

Guld: Prime med ”#sopigstraffskala” för Ecpat Sverige

Silver: ANR BBDO med “Like a Swede” för TCO

Årets samhällsinformationskampanj

Guld: Burson-Marsteller med ”#Backie – När svenskar vände ryggen till cancer” för Euromelanoma

Silver: FamiljenPangea med ”The Robot Project” för KTH

Årets varumärkesbyggare

Guld: Jung Relations och Ethos med ”Blocket för miljön” för Blocket

Silver: Rättviseförmedlingen med ”Mångfaldsförmedlingen” för Rättviseförmedlingen

Årets rookie

Rebecka Berntsson Eskilstorp, Gullers Grupp

2013

Årets experiential marketingkampanj

Guld: Deportivo med Sweat for water för UNICEF och Gothia Cup

Silver: Rippler med För en mänskligare stad för Stockholms Stadsmission

Årets integrerade kampanj

Guld: Hero Kommunikation med Bonde på köpet för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Årets konsumentkampanj

Guld: The Fan Club med ToolPool för Malmö Järnhandel

Silver: Wenderfalck med Sambotestet för Fastighetsbyrån

Årets massmediekampanj

Guld: Deportivo och Forsman & Bodenfors med Likes kan inte rädda liv för UNICEF

Silver: Prime med Civil Rights Captcha för Civil Rights Defenders

Årets word-of-mouth kampanj

Guld: Saatchi & Saatchi Stockholm med The Live Quiz Release för Föreningen Popaganda/Luger

Silver: Greenhill Relations med Unionens digitala strejkvakter för Unionen

Årets nyskapare

Guld: AIK Think Tank med Paint it Black för AIK Fotboll

Silver: Greenhill Relations med Unionens digitala strejkvakter för Unionen

Årets samhällsinformationskampanj

Guld: Plakat med Jämställdhetsskatt för Jämställdhetsutskottet Umeå kommun

Silver: Volontaire med Byt Lön för Kommunal

Årets kampanj i sociala medier

Guld: Prime med Civil Rights Captcha för Civil Rights Defenders

Silver: Rippler och DDB med You´ll never wear that again för Stockholms Stadsmission

Årets rookie

Maria Fabricius, Mindmakers PR

2012

Årets Nyskapare

Guld: Volontaire med “Curators of Sweden” för Svenska Institutet och Visit Sweden

Silver: Deportivo med “Kundsänkta priser” för ICA Vanadis

Silver: Jung Relations & Family Business med “Absolut Unique” för Absolut Sverige

Årets Business-to-business-kampanj

Guld: JMW kommunikation med “Jobba hemma-dagen” för Microsoft

Årets Konsumentkampanj

Guld: Jung Relations & Family Business med ”Absolut Unique” för Absolut Sverige

Silver: Prime med “Minikockarna” för Abba Seafood

Årets Samhällsinformationskampanj

Guld: Deportivo med ”Betalvägg för hemlösa” för Stockholms Stadsmission

Årets Experiential marketing

Guld: Prime med ”Minikockarna” för Abba Seafood

Silver: Edelman Stockholm med ”Dress up for African Mothers” för AMREF Sverige

Årets Word-of-mouth-kampanj

Guld: Volontaire med “Curators of Sweden” för Svenska Institutet och Visit Sweden

Silver: A World Beneath med “Lansering Boqueria” för Goda Livet Restaurant

Årets Integrerade kampanj

Guld: McCann Relations med ”Momsfilibabba” för Max Hamburgerrestauranger

Silver: JMW kommunikation med ”Jobba hemma-dagen” för Microsoft

Årets Kampanj i sociala medier

Guld: Volontaire med ”Curators of Sweden” med Svenska Institutet och Visit Sweden

Silver: Deportivo med ”Betalvägg för hemlösa” för Stockholms Stadsmission

Årets Massmediekampanj

Guld: McCann Relations med ”Momsfilibabba” för Max Hamburgerrestauranger

Silver: Spotlight PR med ”ReseEkonomen” för FOREX Bank

Årets Rookie 

Johan Andersson, Springtime

Cisions egna pris

Brit Stakston, JMW

2011

Årets business-to-business-kampanj

Guld: GolinHarris med EPI 2011 för Intrum Justitia

Årets konsumentkampanj

Guld: Jung Relations med Gears of War 3 feat. Hans Villius för Microsoft
Silver: A World Beneath med American Made för Nike Sweden
Silver: MSL och Saatchi & Saatchi med Ariel Fashion Shoot för Ariel

Årets samhällsinformationskampanj

Guld: Deportivo med Fyllefilter för IQ
Silver: Springtime med Världens tuffaste jobb för Kooperationen utan Gränser

Årets experiential marketing

Guld: Prime/Garbergs/Bodén&Co med Konst på elskåp för Fortum
Silver: Grayling med Surf Academy för Telenor

Årets word-of-mouth-kampanj

Guld: Prime med Blog-up stores för Lagerhaus

Årets integrerade kampanj

Guld: YouMe Agency, Diplomat Communication, Forsman & Bodenfors med Preem Evolution Diesel för Preem
Silver: Grayling och Åkestam Holst med Gofikamannen för Göteborgs Kex
Silver: Prime med Chokladkoden för Kraft Foods Sweden Marabou

Årets kampanj i sociala medier

Guld: Cohn & Wolfe med Matchreferat på 140 tecken för Unibet
Silver: Prime med Blog-up stores för Lagerhaus

Årets massmediekampanj

Guld: Prime med Dagen då inget hände för Telia

 
 
2010

Årets B2B-kampanj

Guld: Prime & Electrolux PR Studio med Vac from the sea  för Electrolux.
Silver: Friends Agenda med Scandinavia Android TV för People of Lava.

Årets Nordiska kampanj

Guld: Geelmuyden Kiese, CP+B & OneVoice med Den sårbara mannen för Philips.

Årets Experiential Marketing

Guld: Dahlheim & Sjöqvist med HPs sommarkollo för HP.
Silver: Jung Relations, Euro RSCG & Knock med Subject60 för Volvo.
Silver: Weber Shandwick med Max maxar miljön i Almedalen för Max Hamburgare.

Årets word-of-mouth-kampanj

Guld: Prime & Ogilvy med Rädda Julen för Marabou.
Silver: Jung Relations med Every team needs a shirt with a story för Adidas.
Silver: Jung von Matt med Sandhamn för MTG TV.

Årets Rookie

Konsulten Farshad Shadloo från Aspekta vann det ärofyllda priset som årets rookie.

Årets Samhällsinformationskampanj

Guld: Deportivo AB med Kaloriprofilen för IQ.
Silver: Spotlight PR & GyroHSR med Bordellen i Almedalen för Järfälla tjejjour.
Silver: Åkestam Holst med Hur Hetero? för Stockholm Pride.

Årets konsumentkampanj – totalbudget över 1000 000 kr

Guld: Prime & Ogilvy med Rädda Julen för Marabou.
Silver: Jung Relations med ABSOLUT NO LABEL för Absolut Vodka.

 
 
2009

Årets Integrerade Kampanj

Guld
Uppdragsgivare: LAFA
Byrå: Ester
Kampanj: Vart tar 100000 kondomer vägen i sommar?

Silver
Uppdragsgivare: Kia Motors
Byrå: Berntzon Bylund
Kampanj: Kia Soul

Silver
Uppdragsgivare: Pernod Ricard
Byrå: Jung Relations
Kampanj: Pärlan

Årets Business-to-business-kampanj

Guld
Uppdragsgivare: Gastronomi Sverige
Byrå: Prime PR
Kampanj: Matsilvret

Silver
Uppdragsgivare: Volontaire
Byrå: Volontaire
Kampanj: The Impossible Pitch

Årets Experiential Marketing-kampanj

Guld
Uppdragsgivare: Bibendum
Byrå: AWB
Kampanj: Grolsch Block Party

Silver
Uppdragsgivare: Philips
Byrå: MS&L & UMG
Kampanj: Oasis of Light

Silver
Uppdragsgivare: Berghs SoC
Byrå: Studentbyrån
Kampanj: Berghs Live

Årets Word-of-mouth Kampanj

Guld
Uppdragsgivare: ÅF
Byrå: Jung, Peacock & Lonley Duck
Kampanj: Welcome to the List

Silver
Uppdragsgivare: Nordisk Film
Byrå: Prime PR
Kampanj: Kenny Begins

Silver
Uppdragsgivare: Gevalia
Byrå: Prime/iBranding
Kampanj: Sveriges största fika

Årets Digitala Kampanj

Guld
Uppdragsgivare: Nordisk Film
Byrå: Prime PR
Kampanj: Kenny Begins

Silver
Uppdragsgivare: ÅF
Byrå: Jung, Peacock & Lonley Duck
Kampanj: Welcome to the List

Silver
Uppdragsgivare: Svenska Turistföreningen
Byrå: Syrup
Kampanj: Sveriges svenskaste jobb

Årets Konsumentkampanj

Guld
Uppdragsgivare: Pernod Ricard
Byrå: Jung Relations
Kampanj: Pärlan

Silver
Uppdragsgivare: Medborgarskolan
Byrå: Goodybag
Kampanj: Single & the City

Silver
Uppdragsgivare: Gevalia
Byrå: Prime/iBranding
Kampanj: Sveriges största fika

Årets Rookie

Joanna Mossberg, Cohn & Wolfe

För bilder på vinnarna, besök vårt pressrum

2008

Årets Business-to-businesskampanj


Guld: United Minds – Statusnavigator 2007 

Silver: Goodybag/Bjurfors – Den tredje spelaren

Årets Konsumentkampanj


Guld: Jung i samarbete med Lajm/V&S – Snapas 

Silver: Max Hamburgerrestauranger – Max vs UEFA

Silver: Prime PR/Alecta – ITP-valskampanj

Årets Integrerade Kampanj


Guld: Jung och Great Works – Absolut Machines  

Silver: Prime PR/ACO Paranix – Superlusen

Årets Talesperson

Guld: Prime PR/ McDonald’s – McEntreprenör 

Årets Word Of Mouth-kampanj

Guld: Prime PR/McDonald’s – Donken Rap 

Silver: Trackster/Svenska FN-förbundet – Dumpa en strumpa

Årets Digitala Kampanj

Guld: Cohn & Wolfe/Max Hamburgerrestauranger – Minimize Me 

Silver: Prime PR/Skoda – Jorden runt på 80 hundralappar

Årets Rookie 2008

Caroline Jungsand, Prime PR 

Findagents Effektpris

ACO Paranix  – Superlusen 

2007
Årets business-to-businesskampanj

Årets konsumentkampanj (två guld)

Guld: Goody Bag/Swiss Masai Sverige – MBT (Världens minsta gym)

Guld: Prime PR/TeliaSonera – Julhälsningar via SMS

Silver: Mahir PR/Universal Records – Martin Stenmarck

Årets integrerade kampanj

Guld: Guld: Prime PR/adidas – ”Kom ombytt”

Silver: Full Tank/Linné 2007 – Mr. Flower Power Linné 2007

Årets talesperson

Guld: Edelman/Naturvårdsverket – Batteriinsamlingen

Silver: Text 100/Symantec – Per Hellqvist tar IT-säkerhet till folkhemmet

Årets event

Guld: Edelman/louder/Microsoft XBox – Lanseringen av Halo 3

Silver: Progress PR/BMW Sweden – ”Vi har planer för framtiden, har du?”

Årets digitala kampanj

Guld: Re:Public Relations och Mikaela & Helena Reklambyrå/Sveriges Mediebyårer – Floskeltoppen, Stockholm Media Week

Silver: Prime PR/Libresse – Libresse, Let’s Design!

Årets Rookie 2007

Elin Westin, Springtime

2006
Årets bästa bruk av Internet/digitala medier
 
Guld: Text100/Intel – Dreamhack overclocking event

Årets bästa event 

Guld: Sund Kommunikation/Masterfoods och Padigree – Pedigree Superior Dry

Årets bästa visualisering

Guld: Peter Karaszi (egenkonsult, Kalahari Public Relations)/Munkplast – PhotoPearls

Årets bästa bruk av talesman inom marknads-pr

Guld: Bite Communication/inkClub – Bläckkungen

Årets bästa integrerade kampanj

Guld: GCI Stockholm/Pfizer – Guldsitsen – Sveriges bästa WC

Silver: Prime PR/Cancerfonden – Sverige mot bröstcancet – Rosa Bandet 2005

Årets bästa business-to-business-kampanj

Guld: Aspekta/Personalen på Bombardier Transportation i Kalmar – Personalen på Bombardier Transportation i Kalmar

Silver: Andréasson PR/Projektplatsen (Projekt International AB) – Lyckat projekt om misslyckade projekt

Silver: Andréasson PR/NU Domain – Kreativanamn.nu

Årets bästa konsumentkampanj

Guld: Prime PR/Cancerfonden – Sverige mot bröstcancer – Rosa Bandet 2005

Silver: Mahir PR/Spray – Spray Date

Silver: Prime M2/adidas – Black is Back

Årets Rookie

Tom Beckman, Prime PR

2005
Bank/finans/försäkring
 
JMW kommunikation/Ikanobanken – Ikanobankens Lånerapport och Ikanobankens bolånerapport 

Fastighet/Bygg

Prime PR/Vasakronan – Kontorsbarometern 

IT/Teknik

AndréassonPR/Agent25 – Klipp som ger klipp 

Konsumentelektronik

Strategia Consulting AB/Emerging Retail AB – Insektsdräparen 

Livsmedel

Burson-Marsteller/McDonald’s – Gustavsbergs design på McDonald’s kaffemuggar 

Mode

Andréasson PR/ Slipsgossen – Guldslipsen 

Resor/Turism

Edelman UFO/SJ – SJ lyssnar…SJ svarar 

Årets Rookie

Tom Beckman, Prime PR

Underhållning/Media

Prime M2/Lunarstorm – Äger, Duger, Suger 

Öppna klassen

Prime PR/Svenska Shell – Shell Express 

Integrerad kampanj

Edelman UFO/Via – Smuts är bra 

2004
IT/Teknik/Telekom
 
Andréasson Public Relations – Jens of Sweden – Jens of Sweden

Läkemedel/Hälsa

GCI Malmö – Boehringer Ingelheim Vetmedica – Hundartros

Livsmedel

Prime PR – Svensk Mjölk – Beige Project

Mode

Rita Platzer PR – Gudrun Sjödén Design – Gudrun Sjödén Design

Rese/Turism

Informationsavdelningen Stena Line – Polen som shoppingland

Underhållning/Media

Prime PR – Vi i villa – Villapanelen

Öppna klassen

Citigate Gramma – Robur – Robur Access

Kanal/Verktyg

JMW Kommunikation – Colgate-Palmolive – Ajax-rapporten

Sponsorer