PRECIS är en branschförening inom PR -Public Relations

PRECIS företräder medlemmarnas gemensamma intressen genom att framhålla värdet av Public Relations för att uppnå företags och organisationers affärs- och verksamhetsmål. PRECIS vårdar den gemensamma branschnormen och är ett kvalitetsmärke för medlemmarna.

kungakrona på Skeppsholmsbron i Stockholm
Om oss

Branschföreningen PRECIS

Föreningen verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och ska vara en samlingspunkt för kollegialt utbyte av branschgemensamma frågor. För att driva utvecklingen i marknads-PR arrangeras tävlingen Spinn. För att stimulera intern diskussion i branschen anordnas årligen styrelsemöten, VD-träffar och informationstillfällen för medlemmar men även för externa intressenter. Föreningen har genom åren belyst och diskuterat lobbyismen bland annat i form av forskarrapporter och seminarier i Almedalen. PRECIS ska företräda och vara en röst för branschen i det offentliga samtalet. PRECIS driver ett fåtal för branschen prioriterade gemensamma frågor såsom till exempel; riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på, och regleringen av lobbying. PRECIS tillhandahåller även fakta om branschen och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen.

Våra branschnormer

Upptäck mer om Precis

start-bild-spinn
Spinngalan

Spinn är Sveriges största PR-tävling

Spinn startade 2004 och är Sveriges största PR-tävling. Drygt 100 inskickade bidrag är med och tävlar om vinster som delas ut på en galamiddag med över 300 gäster.

Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser.

Besök spinn.nu

Våra medlemmar

PRECIS är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations.

Nyheter

almedalen
27 juni, 2022

Kommunikationens roll i valrörelser – sett inifrån partierna

Kommunikationens roll i valrörelser – sett inifrån partierna Hur stor roll spelar egentligen kommunikationsarbetet i valrörelser? Liksom i tidigare val genomför både Vänsterpartiet och Moderaterna stora samtalskampanjer, årets val spås bli det mest d...
Allan Åberg anpassad
2 maj, 2022

Allan Åberg ny ordförande för PRECIS

Allan Åberg ny ordförande för PRECIS Vid årsmötet för PRECIS, PR- och kommunikationskonsultföretagens branschförening, i måndags valdes Allan Åberg från Paues Åberg Communication till ny styrelseordförande och Klas Landelius från Diplomat Communications...
Emelie Löthgren anpassad
2 april, 2022

A Beautiful Soup kliver in i PRECIS

A Beautiful Soup kliver in i PRECIS Hållbarhet har gått från mervärde till hygienfaktor vilket ökar kraven på de som vill göra skillnad på riktigt. Byrån A Beautiful Soup är specialiserade på hållbar stadsutveckling. Nu tar de steget in i branschförenin...